ga('send', 'pageview');

News

Co-location service

Published: 30/07/2021

Co-location or physical hosting involves the installation of customer-owned equipment in the TeamTelecomarmenia data center on the appropriate technical node. The device may consist of one or more servers, routers, condensers, etc. As a result, the customer rents part of the data center. You place ...

Shared hosting service

Published: 30/07/2021

Shared hosting is a service through which individuals and organizations create websites by placing them on online servers. In the case of this hosting,many websites are hosted on one server.This is the most effective type of hosting for small projects. Shared hosting is providing the following ...

Team Telecom Armenia-ն բացում է տնտեսական զարգացման իր ծրագրերը

Published: 02/07/2020

Եսայան եղբայրները գնում են «ՎԵՈՆ Արմենիա» (ապրանքանիշը՝ «Բիլայն») ընկերությունը։ Նրանք ստեղծելու են սերվերների մեծ բազա՝ ամպային ծառայություններ տրամադրելու համար։ Հայկ Եսայանը պատմել է մանրամասների մասին։     ...